VER-EVS-1U-24M

VER-EVS-1U-24M, ENTERPRISE VAULT SUITE WIN 1 USER STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE SUPPORT 2 YEAR

Veritas Enterprise Vault Arşivleme Çözümü


Veritas Enterprise Vault yazılımı e-posta, dosya sistemi ve iş birliği ortamlarındaki içeriğin keşfedilmesine olanak
sağlayan ve depolama maliyetlerinin azalmasına ve yönetimin basitleşmesine katkıda bulunan esnek bir arşivleme
yapısı sunar. Veritas Enterprise Vault, etkin saklama ve kesintisiz bilgi alma amacıyla içeriği online depolara otomatik
ve politika kontrollü şekilde arşivleyerek yönetir. Enterprise Vault ‘un yerleşik güçlü arama ve keşif özellikleri; şirket
idaresi, risk yönetimi ve yasal koruma konularına yönelik özel müşteri uygulamaları ile tamamlanır. Enterprise Vault
yazılımı aşağıdaki konulara yardımcı olur:
• Uygulama depolama yönetimi
• Uygunluk koruma ve keşif
• Operasyonel mükemmellik
• Bilgiden yararlanma
• Sürüm yükseltme, geçit ve konsolidasyon
Her kuruluşun merkezinde arşiv ve içeriğinin oluşturulması ve sürekli olarak yönetilmesi yer alır. Enterprise
Vault yazılımı, arşivlenen verileri, tam olarak yararlanmak veya artık gerekli olmadıklarında geçerliliklerini
sonlandırmak üzere güvenli olarak saklama yeteneğini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Repository aşağıdakileri
yapmak üzere tasarlanmıştır:
• Arşivlenen içeriği esnek bir şekilde saklamak
• Sıkıştırma ve tek örnekli saklama ile depolamayı azaltmak
• Hızlı ve hedefli alma için içeriği dizinlemek
• Tüm arşivlenen içeriğin bir HTML kopyasını oluşturarak, gelecekteki erişilebilirliği uygulamadan bağımsız olarak
güvence altına almak
• Kimlik doğrulama güvenlik kontrolleri kullanmak
• Saklama ve geçerlilik sonlandırma politikaları tanımlamak ve uygulamak
ARŞİVLEME İLE RİSKİ AZALTMA VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMA
Uygulama Depolama Yönetimi
Enterprise Vault yazılımı, müşteri tanımlı politikalara uygun olarak ana uygulama deposundan (ör.
Microsoft® Exchange Server) taşınan eski ögeler için bir online arşiv görevi görür. Böylece ileti depolama boyutu
kontrol edilebilir ve uygulamaların gelen bilgileri ve sık erişilen ögeleri dinamik olarak işleme üzerinde yoğunlaşmasına
olanak tanınır.
Uygunluk Koruma ve E-kesi̧ f
Pek çok kuruluş şirket yönetimiyle ilgili politikalar nedeniyle tüm elektronik bilgileri uzun süre saklamakla yükümlüdür.
Bu genellikle e-posta, dosya paylaşım içeriği, SharePoint içeriği ve anlık iletileri kapsar. Enterprise Vault, yasalar ve
mevzuat nedeniyle uzun süreler saklanması gereken veriler için güvenli bir havuz olarak kullanılabilir.
Operasyonel Mükemmellik
Enterprise Vault arşivleme, her tür ana uygulamanın operasyonel mükemmellik düzeyini artırabilir. Verilerin çoğu
Exchange depolarından dışarı taşındığından, yedekleme için Servis Düzeyi Sözleşmeler (Service Level Agreements
(SLA)) arşivleme yoluyla iyileştirilebilir ve böylece SLA'lar planlanıp gerçekleştirilebilir.
Bilgiden Yararlanma
Enterprise Vault yazılımı, kişisel ve kurumsal veriler için bir "bilgi deposu" görevi görür ve bu depo daha sonra yerleşik
dizin ve arama teknolojisi kullanılarak bir bilgi kaynağı olarak aranabilir. Enterprise Vault Compliance ve Discovery
Accelerator gibi özel amaçlı ürünler de yasal izleme ve yasal keşif gibi özel sorunlara çözümler sunar.
TEKNOLOJİYE İLİŞKİN ÖNEMLİ NOKTALAR
Bilgilerin Ömür Boyu Yönetimi
E-posta veya diğer içeriğin kullanım ömürlerini başlangıcından sonuna kadar yönetin. Şirket fikir mülkiyetini koruyun,
erişimi koruyun ve şirket tarafından tanımlanan politikalar temelinde içeriğin hızlı bir şekilde keşfedilebilmesini
sağlayın.
İçerik Alma, Kurtarma ve Yönetme Maliyetini Düşürün
Eski veya kayıp e-posta ya da diğer içeriği almak ve kurtarmak için harcanan zaman ve paradan
tasarruf edin. Önemli bireysel posta kutuları ve bilgi depolarının anında kurtarılabilmesini sağlayın.
Son Kullanıcı Erişimi ve Kapsamlı Arama Fonksiyonellik
Arşivlenen ögelerin hızlı ve kolay bir şekilde aranması ve alınması için Outlook, Exchange ve diğer ön plandaki
sistemlerle kesintisiz entegrasyon. Kısa yolları ve web tabanlı arama fonksiyonları kullanıcıların her an e-posta ve
içeriğe ulaşabilmesini sağlar.
Depolamayı Optimize Edin ve Düşük Maliyetli Seçenekler Kullanın
Mesaj/bilgi depolamayı %50 veya daha yüksek oranda azaltın. Manyetik veya optik diskleri ve Storage Area Network
(SAN) ya da Network Attached Storage (NAS) içeren her türlü Windows NTFS uyumlu depolama çözümünü
destekler. Tümüyle aynı ögeler için tek kopya saklanır.
Enterprise Vault Compliance ve Discovery Accelerators
Yasal dayanak sağlama ve benzer olaylar için içerik keşfi (Discovery Accelerator) ve finans yönetmeliklerine uygun
yasal gözetim (Compliance Accelerator) sağlaması gereken kuruluşlar için son derece etkin ve güvenli çözümler.
Software Development Kit (SDK)
Çeşitli entegrasyon mekanizmaları, Enterprise Vault fonksiyonelliğinin özelleştirilebilmesini ve diğer
üreticilerin bileşenlerinin eklenebilmesini sağlar.

10072.7BC.933.6F3F
/
Veri Yedekleme
/
Veritas
/